slider-01.jpg
Erhvervslejemål i Baggesensgade, København N
Genopførsel af nedbrændt ejendom

Bygherre: Advokatkontoret Bjarne Johnsen (forsikringssag)
Arkitekt: MM Arkitekter
Hovedentreprenør: Børge Nielsen A/S

Genopbygningen af den 6-etager-høje baggårdsbygning har resulteret i et nyt attraktivt erhvervslejemål, der nu lever op til alle nye standarder.

Alt var stort set brændt ned, da ildebranden i skraldeskuret var vandret op gennem alle 6 etager. Lejemålet ligger i baggården i et tæt bebygget beboelseskvarter på Nørrebro. Udover at det betød, at udenomsplads til opsætning af stillads, skurvogn mv. var yderst begrænset betød det også, at genopbygningen har krævet stor logistisk smidighed i forhold til hensynet til naboerne og levering af materialer. Fx levering via tårnkran.

Når der skal genopbygges efter en brand stiller lovgivningen krav om, at genopbygningen optimeres i forhold til nutidige krav og standarder (BS 11). Det giver god mening, men det giver som regel også nogle udfordringer, og ofte vil der opstå uforudsete ting undervejs. Der måtte laves nye ingeniørberegninger på tagkonstruktioner og spær, og der skulle etableres nye etagedæk. Betondækket fik Thermocel-undergulve (der dæmper lyden), nye badeværelser, ny elevator og den gamle trætrappe blev erstattet af en ny i stål. Alt sammen ting, der gør, at slutresultatet fremstår som et nyt og attraktivt erhvervslejemål

Advokat Bjarne Bygum fortæller:

”Når vi har med forsikringssager at gøre kan der let opstå udfordringer. Men jeg må sige, at samarbejdet har fungeret virkelig godt, og der har været en god pingpong mellem alle involverede parter – forsikringsselskab, rådgiver, entreprenør og bygherre – og opgaven er blevet løst på en god og professionel måde”.

Referencer

Kontakt os

- og hør, hvordan vi kan hjælpe dig