slider-01.jpg
Det kongelige lystslot i Dyrehaven nord for København
Udskiftning af kobbertaget

Bygherre: Slots- og Kulturstyrelsen
Fagentreprenør: Toft Kobber
Underentreprenør: Børge Nielsen A/S

Eremitageslottet er et kongeligt lystslot i Jægersborg Dyrehave (Dyrehaven) nord for København, som blev opført fra 1734-1736..

Her har Toft Kobber stået for udskiftningen af kobberet på den afvalmede del af taget, omkring skorstene og ved alle inddækninger. Børge Nielsen A/S har stået for den ‘usynlige del’, dvs tømrerarbejdet med udskiftning af spær og underbrædder, som det nye kobber kunne lægges på. Oprindeligt lød opgaven på, at udskifte de ødelagte underbrædder, da det gamle tag blev fjernet viste det sig, at der også var behov for at skifte nogle spær, der tidligere var blevet beskadiget af en brand.

Med Slots- og Kulturstyrelsen som bygherre er fokus altid, at gøre det, der er ”bedst for huset”. Der er naturligvis også en økonomi, at tage hensyn til, men bygningen har altid 1. prioritet. Det mærkes tydeligt i samarbejdet, at alle parter gør deres yderste for at hjælpe hinanden, så alle opgaver løses med respekt for, at vi har med kulturarv og en historisk ejendom at gøre, og stoltheden over at få lov at arbejde på opgaven skinner igennem – det er en stor fornøjelse.

Brian Toft, Toft Kobber fortæller:

”Samarbejdet har fungeret upåklageligt, og der har været en god kommunikation indbyrdes og stor forståelse for hinandens arbejde, og på at finde gode løsninger på de små problemer, som altid opstår undervejs”.

Klik her for mere info om Eremitageslottet, som i sin tid blev opført til Kong Christian 6., så kongen havde et sted at holde taffel under sine parforcejagter.

Referencer

Kontakt os

- og hør, hvordan vi kan hjælpe dig