slider-01.jpg
Det kongelige lystslot i Dyrehaven nord for København
Udskiftning af kobbertaget

Bygherre: Slots- og Kulturstyrelsen
Fagentreprenør: Toft Kobber
Underentreprenør: Børge Nielsen A/S

Eremitageslottet er et kongeligt lystslot i Jægersborg Dyrehave (Dyrehaven) nord for København, som blev opført fra 1734-1736..

Her har Toft Kobber stået for udskiftningen af kobberet på den afvalmede del af taget, omkring skorstene og ved alle inddækninger. Børge Nielsen A/S har stået for den ‘usynlige del’, dvs tømrerarbejdet med udskiftning af spær og underbrædder, som det nye kobber kunne lægges på. Oprindeligt lød opgaven på, at udskifte de ødelagte underbrædder, da det gamle tag blev fjernet viste det sig, at der også var behov for at skifte nogle spær, der tidligere var blevet beskadiget af en brand.

Med Slots- og Kulturstyrelsen som bygherre er fokus altid, at gøre det, der er ”bedst for huset”. Der er naturligvis også en økonomi, at tage hensyn til, men bygningen har altid 1. prioritet. Det mærkes tydeligt i samarbejdet, at alle parter gør deres yderste for at hjælpe hinanden, så alle opgaver løses med respekt for, at vi har med kulturarv og en historisk ejendom at gøre, og stoltheden over at få lov at arbejde på opgaven skinner igennem – det er en stor fornøjelse.

Brian Toft, Toft Kobber fortæller:

”Samarbejdet har fungeret upåklageligt, og der har været en god kommunikation indbyrdes og stor forståelse for hinandens arbejde, og på at finde gode løsninger på de små problemer, som altid opstår undervejs”.

Klik her for mere info om Eremitageslottet, som i sin tid blev opført til Kong Christian 6., så kongen havde et sted at holde taffel under sine parforcejagter.

Referencer

Kontakt os

– og hør hvordan vi kan hjælpe dig

 B5A0065 SH 298x289p Done

Direktør

Jesper Følbæk Nielsen

jfn@b-nielsen.dk
4050 6827

 B5A0065 SH 298x289p Done

Produktionsdirektør

Claus Løvgreen

clv@b-nielsen.dk
2065 7786

 B5A0065 SH 298x289p Done

Byggeleder

Johnny Andersen

ja@b-nielsen.dk
6047 5257

 B5A0065 SH 298x289p Done

Projektleder

Lasse Teubner

lt@b-nielsen.dk
2253 6600

 B5A0065 SH 298x289p Done

Adm. direktør

Peter Følbæk Nielsen

pfn@b-nielsen.dk
5139 6262