slider-01.jpg
Propellen
Ny bygning på 812 kloge m² fordelt på 12 boliger, fællesrum og personaleafsnit.

Bygherre: Region Hovedstaden/Den Sociale Virksomhed
Arkitekt: ARCnordic
Totalentreprenør: Børge Nielsen A/S

”Kloge kvadratmetre” blev løsningen for Bostedet Propellen, da de havde behov for tolv nye selvstændige boliger med plads til fællesaktiviteter for borgere med handicap. 

Propellen er et bosted med beskyttede boliger for handicappede borgere, hvor der er behov for personale døgnet rundt. Udover at skabe hjemlige rammer for borgerne tilpasset deres individuelle behov, skal stedet også fungere som en tryg arbejdsplads for medarbejderne. Husets midte har derfor fået et velindrettet og funktionelt personaleafsnit inkl. mødefaciliteter, med særligt fokus på sikkerhed og arbejdsmiljø.

Begrebet ”kloge kvadratmetre” kom hurtigt i spil, da indretningen af de fire fællesområder skulle etableres. Her er der lavet multifunktionelle rum med skydedøre, så man det ene øjeblik har en rummelig fælles tv-stue for beboerne, og det næste øjeblik har små hyggelige besøgsstuer, hvor beboerne i fred og ro kan byde deres gæster velkommen, eller har ro til samtaler.

Tilgængelighed og niveau-frihed var naturligvis et afgørende element både inde og ude, og der blev bl.a. skabt et stisystem med terrænbelysning 24/7, så de eksisterende bygninger hænger naturligt sammen med det nye moderne og energivenlige hus.

Som offentlig bygherre var der krav om levering af lærlingetimer svarende til to årsværk (eller 3848 timer) og på tværs af faggrupperne blev der forbrugt 5757 timer lærlingetimer .

Den Sociale Virksomhed har ansvaret for at drive og udvikle 19 tilbud, som omfatter bo-, dag- og rehabiliteringstilbud, herberger og krisecentre, specialskole, kommunikationscenter​ samt sikrede afdelinger for unge. Klik her for mere info om Den Sociale Virksomhed.

Referencer