Slide

Vi er nået lidt længere end blot at slukke for lyset og skrue ned for varmen. For at kunne arbejde målrettet med verdensmålene, har vi udvalgt fem indsatsområder, hvor vi som byggevirksomhed kan gøre en forskel.

- Og vi er kun lige begyndt! Vi arbejder konstant på at forbedre os og arbejder strategisk for at implementere og forankre bæredygtighedskravene i vores hverdag.

Image

Vi optimerer vores kørsel

For at mindske vores klimaaftryk sørger vi for, at optimere vores kørselsruter, så der udledes mindst muligt CO2 fra vores biler. Vi praktiserer samkørsel, og vi er påbegyndt omlægning til el-biler. For at mindske vores indirekte klimaaftryk stiller vi høje krav til vores samarbejdspartnere og leverandører! Det er alfa omega for os, at også de har - og efterlever - en aktiv bæredygtighedspolitik, så klimaaftrykket både opstrøms og nedstrøms i vores værdikæde, er så lavt som muligt.

Image
Image

Vi minimerer spild og køber ansvarligt ind

Vi tror på ansvarligt forbrug og cirkulær økonomi. Vi minimerer materielt spild ved at have en lille lagerbeholdning, gode rutiner for genbrug og udelukkende købe materialer til den enkelte sag – alle overskydende materialer tilstræbes at blive solgt videre eller genbrugt i andre byggesager.

Image
Image

Sundhedsforsikring og sociale aktiviteter

Vi tager vores sociale ansvar seriøst! Med en omfattende sundhedsforsikring tager vi hånd om vores medarbejderes fysiske og psykiske helbred. Vi sørger for at styrke fællesskabet gennem sociale aktiviteter og har skabt fysiske rum på arbejdspladsen, der indbyder til socialt fællesskab, grin og pause!

Image
Image

Uddannelse og håndsrækning til unge

Vi mener, at alle mennesker skal have lige muligheder for uddannelse. Derfor har vi som virksomhed valgt at give vores unge mennesker mulighed for at uddanne sig hos os. Det gør vi gennem lærlingeprogrammer i øjenhøjde, rum til at give en håndsrækning til dem, der er særligt sårbare samt dem med sociale eller boglige udfordringer – de får den ekstra støtte og sparring, som de har brug for, for at kunne gennemføre en uddannelse.

Image
Image

Energioptimering, grøn energi og bæredygtige byggerier

Vi er stolte af at være med til at bidrage til mere bæredygtige byer og lokalsamfund. Det sker fx når vi arbejder med energioptimering af kommunale institutioner, opførelse af bæredygtige byggerier, hvor der er tænkt på grøn energi og bæredygtige materialer, samt vores arbejde med at bevare dansk kulturarv gennem restaurering af danske slotte og historiske ejendomme.

Image