slider-01.jpg

Gennemtænkt byggeri og professionel byggestyring

Som professionel bygherre får du hos os sikkerhed for en gennemtænkt byggeløsning af høj kvalitet og inden for en økonomi, som står mål med det leverede.

Uanset entreprise-type, sørger vores erfarne og rutinerede teams for professionel byggestyring. Det betyder også, at du kan få hjælp og rådgivning gennem hele projektet, så den bedste løsning skabes i et tæt samarbejde.

Hovedentrepriser

 

Hovedentrepriser er den entrepriseform vi primært udfører.

En hovedentreprise vil blive udført i tæt samarbejde med vores faste underentreprenører. Flere af disse har vi arbejdet sammen med i mere end 25 år. Rækken af gode samarbejdspartnere og vores egen kerne af erfarne projektledere gør, at vi kan styre projektet sikkert fra start til slut.

Fagentrepriser

 

Fagentrepriser vil blive udført med 100% egenproduktion indenfor vores eget fag.

Med staben af meget erfarne medarbejdere udfører vi ofte opgaver med særligt komplicerede tømrer- eller snedkeropgaver.

Totalentrepriser

 

Totalentrepriser har vi også solid erfaring med.

Med udgangspunkt i bygherres ønsker til byggeprojektet har vi gennem vores egne erfarne projektledere og en række kompetente procesorienterede samarbejdspartnere kompetencerne til at være en solid medspiller for bygherren lige fra planlægningsfasen.

Social rummelighed som dna

Som arbejdsgiver skal vi sikre effektive medarbejdere, der tager ansvar. For os handler det om at give medarbejderne lov til at lave det, de er bedst til og så i øvrigt passe godt på dem. Videreuddannelse og social rummelighed er en naturlig del af vores kultur og dna, både i forhold til opdatering af egne faglige kompetencer som til etablering af et stærkt program for lærlinge, men også i forhold til, at give mennesker med særlige udfordringer en chance for at komme ind på arbejdsmarkedet. Det betyder, at du som bygherre kan leve op til alle branchens krav for arbejdsmiljø, sikkerhed og socialt ansvar.

Referencer

Kontakt os

- og hør, hvordan vi kan hjælpe dig