slider-01.jpg

Opgaver i private hjem

Som en af de ældste og største håndværksvirksomheder i Nordsjælland løser vi også byggeopgaver i private hjem, hvor god service efterspørges.

Om det drejer sig om udskiftning af tage, vinduer, en om- og tilbygning eller reparationer, er vi altid klar med et kvalificeret bud på en løsning af høj kvalitet; takket være vores eget snedkerværksted, kan vi også løse special opgaver. Vi er måske ikke altid billigst, men sætter du pris på godt dansk håndværk, og at der ikke gås på kompromis med kvaliteten, er vi det rette valg.

En ansvarlig leverandør

For os som virksomhed er det vigtigt at være en aktiv partner i det omgivende samfund, og social ansvarlighed vægter vi meget højt, fx udvikling af unge mennesker – såvel lærlingeprogrammer som praktikforløb for dem, der har brug for ekstra chance. Vi tager sikkerheden alvorligt og går ikke på kompromis med vores medarbejders trivsel.

Tryghed med Byg Garanti

Vi er medlem af Dansk Byggeri og Byg Garanti. Med Byg Garanti kan private forbrugere få hjælp, hvis der er fejl og mangler ved det arbejde, som er aftalt med en byggevirksomhed under Dansk Byggeri. Ordningen dækker med op til 150.000 kr. inkl. moms pr. byggesag. Klik her for at læse mere om ordningen.

Nye tilskudspuljer i 2023

Fra og med 2023 er Bygningspuljen opsplittet i Varmepumpepuljen og Energirenoveringspuljen. Varmepumpepuljen er til dem, der vil søge om tilskud til at skifte til varmepumpe i boligen. Energirenoveringspuljen er til dem, der vil søge om tilskud til andre energiforbedringer, fx isolering og vinduer. Du kan finde mere information om puljerne hos Energistyrelsen.